Tin tức

Công nghệ vật liệu mới Hualongyicheng, một công ty sản xuất hóa chất PVC đặc biệt quan trọng trên toàn cầu, sẽ giới thiệu các giải pháp bền vững và nhấn mạnh trọng tâm của công ty vào tính bền vững và định vị như một công cụ lưu hành trong năm 2020.

Cốt lõi của Công nghệ Vật liệu Mới Hualongyicheng nằm ở cam kết lâu dài và sâu sắc của tổ chức đối với tính bền vững. Công ty được hướng dẫn hàng ngày bởi tầm nhìn bền vững, mục tiêu và các giá trị của công ty và nhằm mục đích gắn nhận thức về sinh thái với nhu cầu kinh tế và ý thức trách nhiệm xã hội cao hơn trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình. Tận tâm làm mọi thứ có thể để đóng góp cho một thế giới bền vững hơn, công ty đang sử dụng cơ hội vào năm 2020 để chứng minh cam kết và chiến lược của mình đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế vòng tròn trong ngành nhựa và cách nó định vị để trở thành một người tạo ra sự tuần hoàn.


Thời gian đăng: Tháng 5-11-2020